پس از گذشت بیست روز اعتصاب غذا، جان محمود بهشتی در خطر جدی است ( گفتگو با محمد حبیبی عضو کانون صنفی معلمان)

«محمود بهشتی‌ لنگرودی»، فعال فرهنگی‌ و سخنگوی پیشین کانون صنفی معلمان ایران، که در اعتراض به حکم ۹ سال زندان خود (چهارسال زندان به اتهام اجتماع وتبانی علیه امنیت ملی، یک سال زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام؛ با احتساب چهار سال حبس تعلیقی ) که از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی «ابولقاسم صلواتی» به نامبرده ابلاغ گردیده است، از ۵ آذرماه سال جاری در اعتصاب غذا به سر برده و پس ار گذشت بیست روز وضعیت جسمی او در خطر جدی قرار دارد.
«محمد حبیبی» عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران در گفتگویی با سایت حقوق معلم وکارگر با اشاره به وضعیت وخیم جسمی «محمود بهشتی» که درنتیجه بیست روز اعتصاب غذا با خطر جدی مواجه شده است ،مسوولیت هرگونه پیشامد احتمالی را متوجه مسوولین قضایی،امنیتی و دولتی دانست.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از حقوق معلم وکارگر، «محمد حبیبی» عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران با اشاره به اعتراض سخن گوی کانون صنفی معلمان نسبت به ادامه حبس نا عادلانه اش گفت :
درسال ۸۹ اقای «بهشتی» در نتیجه فعالیت های صنفی که برای معلمان داشتند با حکم نا عادلانه پنج سال حبس تعزیری مواجه شدند .در دادگاهی که فقط پنج دقیقه فرصت دفاع به ایشان داده بودند ودادگاهی که بدون حضور نماینده دادستان برگزار شده بود که به لحاظ قانونی وجاهت ندارد.و باوجود اعتراضات ایشان در طول این سالها هیچ تغییری دراین حکم ناعادلانه ایجاد نشده است.
حبیبی در مورد شرایطی که منجر به اعتصاب غذای سخن گوی کانون صنفی معلمان ایران شده است چنین می گوید:
درواقع بعد از بازداشت ایشان درشهریورماه ابتدا قرار بود با قرار وثیقه آزاد شوند حتی وثیقه لازم تهیه و تایید شد که به یکباره به بهانه اجرای حکم پنج سال مانع از آزادی ایشان از زندان شدند.
پس از آن ایشان دست به اعتصاب غذای خشک زدند که بعد از یک هفته با موافقت دادستانی به مرخصی یک هفته ای آمدند.
پس ازان و باوجود پیگیری ها و اعتراضات ایشان وخانواده نسبت به وضعیت پرونده و حکم دادگاه درسال ۸۹ تغییری درشرایط ایشان ایجاد نشد و درنتیجه ایشان دست به اعتصاب غذای تر زدند ودرحال حاضر بیست روز است که دراعتصاب به سر می برند.
این عضو کانون صنفی معلمان در خصوص آخرین وضعیت محمود بهشتی گفت:
در حال حاضر که بیست روز از اعتصاب غذای ایشان می گذرد وضعیت جسمی بسیار بدی دارند و وزن ایشان به حداقل ممکن رسیده است.در بعضی روزها به لحاظ بدنی با افت فشار شدید مواجه شده اند و حتی چندبار هم به ایشان سرم وصل شده است که با توجه به وضعیت جسمی و شرایط سنی ایشان خطرناک است.واقعا خانواده و همه فعالین و معلمان نگران شرایط ایشان هستند و به شدت آسیب های جسمی با توجه به کهولت سن اقای بهشتی را تهدید می کند.
وی درپاسخ به این سوال که دراین مدت چه اقداماتی از سوی کانونهای صنفی و فعالین صورت گرفته است می گوید:
دراین مدت کانون صنفی معلمان تهران و شورای هماهنگی تشکلهای صنفی سراسر کشور برحسب وظیفه بیانیه ها واطلاعیه هایی صادر کرده اند و با توجه به نگرانی که درمیان فعالین ومعلمان در این مورد وجود داشته است دیدارهای مکرری از سوی معلمان و فعالین درسراسر کشور با نمایندگان مجلس صورت گرفته است.به خصوص خانواده ایشان دراین مدت دیدارهایی با نایب رییس مجلس و مقامات قضایی و دولتی داشته و نگرانی های جامعه معلمین از شرایط وخیم اقای بهشتی را به این مقامات گوشزد کرده اند.