رادیو پارس – چهار روز از اعتصاب غذای خشک ارژنگ داودی و افشین بایمانی گذشت

بدنبال انتقال زندانيان سياسي افشين بايمانى وارژنگ داوودي به بند زندانيان عادي چهار روز است كه هردو دست به اعتصاب غذاي خشك زده اند.
بهمراه ايندو همسرافشين و دخترش دنيا بايماني هم در بيرون از زندان برای همراهي باافشين اعتصاب غذاي خود را شروع كرده اند كه وضعیت جسمی هر دو آنها بد
گزارش شده است. دنيا تنها ١٦ سال سن دارد و سالهاست که با حبس پدر از ديدن او در كنار خود، حتي به مدت چند ساعت محروم بوده است. دنیا در دو سال گذشته
بدلیل ساکن بودن در اصفهان و ناتوانی از پرداخت کرایه رفت و برگشت به زندان, حتی از دیدن پدرش در پشت میله ها هم محروم بوده است. اين درحاليست كه بسياري از
زندانيان باصطلاح اصلاح طلب همبند افشين چيزي حدود ٨٠ درصد از مدت زندان خود را در مرخصي بوده و خارج از زندان بسر برده اند.
افشين از ناراحتي شديد قلبي در رنج است و ديروز در پي وخیم شدن حالش و انتقال به بهداری، اجازه نداده سرم غذا به بدنش وصل شود. وي خواستار حضور نماينده
دادستاني در زندان براي پاسخگويي به علت انتقالش به بند عادي شده است . افشين در اندرزگاه ٢ سالن ٥ بسر ميبرد.ارژنگ داوودي هم كه مشكلات مختلف جسمی
ازجمله ناراحتي كليه او را احاطه کرده است از نظر سلامتي در وضع بدي بسر ميبرد و نخوردن اب و دارو مى تواند ضربات جبران ناپذيري را بر او وارد کند. ارژنگ داوودي هم
كه پس از درگيري لفظي با حاجيلو داديار ناظر زندان به اندرزگاه ١٠ سالن ١ منتقل شده است, سيزده سال در زندان تحت فشار هاي طاقت فرسا بسر برده و مانند افشين
و اغلب زندانيان مقاوم ديگر حتي ساعتي به مرخصى نرفته و همچنان استوار بر مواضع خود ايستاده است.
وضعيت ايندو زنداني بيمار در حال اعتصاب غداي خشك بسيار نگران كننده است. همبندیان این دو زندانی اعتصابی از مجامع حقوق بشري می خواهند به وضعيت وخیم
آنان توجه کرده و اقدامات لازم را برای بازگشتشان به جمع زندانيان سياسي انجام دهند.
نه به زندان نه به اعدام انتقال هر دو این زندانیان سیاسی به بند زندانیان عادی را محکوم میکند.