اعتصاب‌غذای اعظم‌ نجفی در زندان قرچک ورامین

زندانیان سیاسی را فراموش نکنیم

اعظم‌نجفی که در زندان قرچک ورامین به سر می برد از روز 16آذرماه 94 دست به اعتصاب‌غذا زده است. وی که حاضر نشد با مامورین امنیتی همکاری کند و از نوشتن عبارت ” فعال فرقه ضاله انحرافى عرفان كيهانى” امتناع کرده است از جانب بازجو تهدید شد که مدت بیشتری در حبس خواهد ماند. نیروهای امنیتی با سر دواندن خانواده این شاگرد محمدعلی‌طاهری برای یافتن پرونده، آنها را مورد تمسخر قرار دادند و اعظم نجفی به دلیل عدم رسیدگی به پرونده اش دست به اعتصاب غذا زده است.گفتنی است این هوادار عرفان‌حلقه، هنگام دستگیری مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی قرار گرفته و دچار آسیب دیدگی در قسمت پا شده بود.

Esmail Malekis Foto.