تهديد خانواده امين انوري

تهديد خانواده امين انوري به گفته امين : شخص بازجوى بنده با منزل تماس گرفته و ضمن تهديد مادر و پدر بنده به بازداشت، به آنها گفته كه امين را از طريق رايزنى ها و همچنين پليس بين الملل (اينترپل) به كشور بازميگردانيم و حبس سنگينى در انتظار اوست. او همچنين تهديد به پخش فيلمهاى جعلى اعتراف بنده در بازداشتگاه ٢-الف اطلاعات سپاه كرده و درنهايت نيز تهديد به آسيب رساندن فيزيكى در خاك تركيه. وقتى ترس اين مسئله را در چهره ى مادر و پدرم ديدم آتش گرفتم.
مادرم هم از شدت فشار روحى و روانى كه در اين مدت توسط ماموران سپاه تحربه كرده، خونريزى مغزى كرده و شرايطش مساعد نيست. مطمئنا در صورت بروز هرگونه مشكل براى خانواده ام، بنده شخص سيدعلى خامنه اى و حسين طائب را مسئول آن ميدانم و بيشك در صورت ادامه نيز در حد توانم از هرگونه اقدام متقابلى دريغ نخواهم كرد.
فكر نميكردم كه سپاهيان پاسدار انقلاب تا اين حد حرامزاده باشند كه به تهديد مادر و پدر يك شهروند روى بياورند.
از آنجايى كه تمام اين اقدامات غيرقانونيست، اميدوارم قوه قضاييه هرچه زودتر از نقش خيارى كه در آن مملكت بازي ميكند بيرون بيايد و خود را پيداكند و اقدامات لازم را نيز انجام دهد.