لغو امتیاز نشریه آیدین در دانشگاه ارومیه

رادیو پارس  _  امتیاز نشریه دانشجویی “آیدین” از سوی کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه صنعتی ارومیه لغو شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در نامه ای از طرف معاونت فرهنگی و دانشجویی به تاریخ چهارم آذرماه ۱۳۹۴، دلیل لغو امتیاز این نشریه، توبیخ کتبی عنوان شده است که در پرونده دانشجویی صاحب امتیاز آن “علی حقی” درج شده است.

علی حقی دانشجوی دانشگاه ارومیه و صاحب امتیاز آیدین در این باره به گزارشگر هرانا گفت: “مسئولین دانشگاه، موضوع لزوم معرفی صاحب امتیاز جدید را به من ابلاغ نکرده اند و پس از اعتراض و در پاسخ به ایرادات حقوقی به من گفتند برو و به هر جا دستت می رسد بگو.”

به گفته آقای حقی مسائل حقوقی فقط بهانه لغو امتیاز نشریه آیدین است و مسئولین دانشگاه ارومیه نسبت به فعالیت نشریات مستقل و با گرایش های مستقل و هویت طلبانه موضع منفی و خصمانه ای دارند و این نگاه در کلیه مراحل فعالیت ها از اخذ مجوز یک نشریه تا همکاری و کمک به این نشریات وجود دارد.

علی حقی همچنین گفت که مسئولین فرهنگی دانشگاه ارومیه اغلب هنگام اخذ مجوز به بهانه هایی نظیر امکان تجزیه طلبی و اختلاف افکنی و غیره از صدور مجوز برای نشریات خودداری می کنند و تا حد ممکن سعی می کنند در این راه سنگ اندازی کنند در حالی که فرضا حتی وجود انگیزه مجرمانه هم حقی را ساقط نمی کند.

لازم به یادآوری است که تا کنون دو شماره از نشریه دانشجویی “آیدین” تا پیش از لغو امتیاز در دانشگاه صنعتی ارومیه منتشر شده است.