بی خبری خانواده 2 بازداشتی اهل سنت از وضعیت فرزندانشان

نوشته شده توسط  فعال بلوچ

خانواده مولوی امان الله بلوچی و حافظ عبدالرحیم کوهی پس از دوازده روز بازداشت همچنان از وضعیت و محل نگهداری فرزندانشان بی خبرند.
به گزارش کمپین فعالین بلوچ، خانواده مولوی امان الله بلوچی فرزند حبیب الله و حافظ عبدالرحیم کوهی فرزند ابراهیم دو روحانی و فعال اهل سنت که در 28 آبان توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدند تاکنون از وضعیت و محل نگهداری فرزندانشان بی خبرند.
یکی از بستگان این دو روحانی به فعالین بلوچ گفت: هر بار که برای ملاقات و اطلاع از وضعیت و پیگیری پرونده عزیزانمان مراجعه می کنیم به بهانه های مختلف ما را رد می کنند و جوابی به ما نمی دهند.
این افراد تا کنون با خانواده خود هیچ تماس تلفنی، ملاقات نداشته اند و خانواده از محل دقیق نگهداری آنها اظهار بی اطلاعی می کنند.
از علت بازداشت و اتهامات این دو روحانی اهل سنت هم اطلاعی در دست نیست.