پلیس در ایران

 همانطور که میدانید در همه جای دنیا پلیس حافظ امنیت مردم است و قاعدتا وقتی انسان پلیس را می بیند باید احساس امنیت کند

ولی متاسفانه در کشور ایران این دقیقاً بر عکس میباشد وقتی شخصی ماشین پلیس میبیند دوچار ترس و استرس میشود . که دلایل آن بر همگان مشخص است برخورد نیروی انتظامی و یا پلیس در ایران با شهروندان بسیار زننده است به طوری که حرمت و کرامت انسانی را زیر سوال می برند و طرف را تحقیر میکنند،در واقع اینگونه رفتار در حکومت ایران نهادینه شده است چرا که از همان راس حکومت تا پایین همگی کوشش برای حفظ نظام میکنند و اینگونه رفتارها اصولا برای ایجاد رعب و وحشت در بین جامعه انجام می باشد که اگر به طور مثال مردم به شرایط حاکم اعتراض کنند بدانند که با چه رفتاری روبرو خواهند شد. و اینگونه رفتارها با همه اشخاص یکسان انجام می شود و فرقی نمی کند که به چه جرمی دستگیر شده باشی.من آرزو میکنم که هیچ شخصی سر و کارش با نیروهای پلیس و یا انتظامی نیفتد چون واقعا با انسانهایی بسیار وحشی وخطرناک و با رفتارهایی زننده روبرو خواهد شد ،چون برای خود من این اتفاقات پیش آمده و از نزدیک شاهد آن بودم با چند تن از دوستانم در خیابان با ماشین بودیم که پلیس ما را دستگیر کرد و چون در ماشین یک عدد قوطی مشروب داشتیم ما را با توهین و کتک کاری به کلانتری بردند و چون جمعه بود و معمولا دادگاه تعطیل است ما را پیش قاضی کشیک فرستادند و او هم ما را به زندان اوین فرستاد آنها حتی به ما اجازه ندادند که به خانوادهایمان اطلاع دهیم طبق بند 5 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع شهروندی هر متهم حق دارد از ماموران بخواهد در اولین فرصت به خانواده او اطلاع دهند تاسرنوشت او مطلع شوند و در صورت لزوم برای آزادی او وثیقه یا کفیل آماده کنند. ولی آنها با رفتارهای خشن و زننده و حرفهای رکیک ما را به زندان اوین منتقل کردند ما هم چون اجازه نداشتیم به خانواده اطلاع دهیم مجبور شدیم در زندان بمانیم و بعد از 2 روز ما را با تعدادی دیگر با یک ماشین زندان که اتوبوس بود و صندلی هم نداشت و تمام شیشه های آن را با میله های آهنی بسته بودند به طوری که بیرون را نمیتوانستی ببینی و به همه ما پابند و دستبند زده بودند سربازان با اسلحه بالای سرمان ایستاده بودند که انسان فکر میکرد که حتماً این افراد یا قاتل هستند و یا جانی که اینگونه شرم آور وتوهين آمیز به زندان قزلحصار فرستادند و در طول راه بارها با توهین و رفتارهای زننده ما را مورد آزار و اذیت قرار میدادند، در زندان هم تا ما بخواهیم به خانوادهایمان اطلاع دهیم که برایمان وثیقه بگذارند چند روز در آنجا بودیم که واقعاً خیلی بد بود و در روحیه ما تاثیر بسیار بد ومنفی گذاشت که هنوز هم که سالهاست از آن میگذرد بسیار خاطره بدی در ذهنم بجای گذاشت و بعد از چند وقت از دادگاه احضاریه فرستادند و در دادگاه برای هر یک از ما حکم شلاق و جریمه نقدی بریدند که در همان روز اجرای احکام این حکم را جرا کرد و به هر یک از ما 30 ضربه شلاق زدند فقط به جرم اینکه این 3 جوان در داخل ماشین خود یک قوطی مشروب داشت و تمام آن جوانانی که در آن روز با ما به زندان قزلحصار فرستادند اکثریت به جرم های مشابه مثل همین مشروب و یا با دختری او را دستگیر کرده بودند. واقعا این رفتار زننده پلیس با ما باعث شد که خیلی از دوستانم که در خارج از ایران زندگی می کنند و از آن فضا دور هستندبا دیدن ماشین پلیس دوچار ترس و استرس شوند .حکومت ضد بشری ایران با استفاده از نیروهای پلیس بد اخلاق و بد رفتار و سیستم قضایی فاسد و نا عادل روزانه هزاران شهروندرا به جرائم مختلف شکنجه و زندانی و یا اعدام میکنند، که اینگونه رفتارها مقایر با حقوق شهروندی و اعلامیه جهانی حقوق بشر با تاکید بر احترام به کرامت انسان و بزرگداشت شان و منزلت ذاتی انسان نگاشته شده و مبنای کنوانسیون های سازمان است . ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می دارد که احدی را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات با رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلافانسانیت و شئون بشری باشد .ایران کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن غیر انسانی یا تحقیر کننده را امضا نکرده است ولی دیگر کنوانسیون های سازمان ملل متحد رفتار تحقیر آمیز و شکنجه را منع میکند.به عنوان مثال ماده 7 کنوانسیون بین المللي حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد تصریح میکند که هیچ کس نباید در معرضشکنجه یا رفتار تحقیر آمیز و یا مجازات غیر انسانی و وحشیانه قرار گیرد فردی که مرتکب جرمی میگردد به خاطر هر جرمی که مرتکب شده در دادگاه مورد قضاوت قرار می گیرد و بر اساس رای دادگاه مجازات میشود ولی احترام به کرامت انسانی او باید حفظ شود مجازاتها ی تحقیر کننده و توهین آمیز نه تنها از طرف سازمان ملل بلکه از سوی سازمان های مدافع حقوق بشر همچون عفو بین الملل نیز بشدت محکوم شده زیرا بشر مترقی و دنیای مدرن خواهان حذف همه اشکال مجازات ظالمانه غیر انسانی و توهین آمیز است.

رضا امیری