صبح شنبه ۲ آذر در تجمع مقابل لاستیک دنا ۸ نفر از این افراد توسط مأمورین امنیتی دستگیر و به زندان انتقال شده‌اند

به گزارش رادیو پارس _در صبح شنبه  ۲ آذر در تجمع مقابل لاستیک دنا که هر دوشنبه توسط جمعی از فعالین سیاسی مدنی و خانواده‌ها ی زندانی و کشته شدگان برگزار میشود تعداد ۸ نفر از این افراد توسط مأمورین امنیتی دستگیر و به زندان انتقال شده‌اند به گفته منبع آگاه ماموران به درب منزل آقای محمد نوریزاد منتقد و مخالف حکومت رفته‌اند و ایشان را دستگیر کردند از دیگر دستگیر شدگان که امروز دستگیر شده‌اند آقای زرتشت احمدی‌ راغب و آقای هوشنگ نعمتی بودند .