محمد کریمی با قرار وثیقه آزاد شد

رادیو پارس    _ محمد کریمی، از فعالین مدنی و شرکت کنندگان در تجمعات مدنی تهران با قرار وثیقه آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد کریمی، از فعالین مدنی و شرکت کنندگان در تجمعات مدنی تهران با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی از بند ۲۰۹، بازداشتگاه ویژه وزارت اطلاعات مستقر در زندان اوین آزاد شد.

بنا بر همین گزارش اتهام ایشان اقدام بر علیه امنیت ملی عنوان شده است.

محمد کریمی روز سه شنبه سیزدهم مهرماه در کوچه منتهی به منزلش، بازداشت شد، به گفته مطلعین مامورین همچنین پس از ضبط کلید منزل، بدون هماهنگی با خانواده وارد شده و اقدام به تفتیش و بردن وسایل وی با خود کرده اند.

وی پس از بازداشت مدت ۲۵ را در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین سپری کرده و سپس به سلول های جمعی این بند منتقل شده است.

محمد کریمی از جمله مشارکت کنندگان فعال در تجمعات مدنی و مسالمت آمیز تهران از جمله تجمعات مقابل ساختمان دنا و کانون وکلای دادگستری بوده است.

نحوه بازداشت و برخورد ماموران هنگام دستگیری وی “خشن” توصیف شده است.