احضار زرتشت احمدی راغب به دادگاه انقلاب

 رادیو پارس ـ – زرتشت (اسماعیل) احمدی راغب، فعال مدنی و از شرکت کنندگان در تجمعات مدنی تهران، به دادگاه انقلاب شهرستان شهریار احضار شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی احضاریه ای از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب شهریار، زرتشت احمدی راغب باید خود را روز یکم آذرماه جهت رسیدگی به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به دادگاه معرفی نماید.

این فعال مدنی حدود دو ماه پیش نیز احضار و پس از تفهیم اتهام “تبلیغ علیه نظام” به قید کفالت آزاد شده بود.

زرتشت احمدی راغب از جمله فعالین مدنی است که مشارکت فعالی در تجمعات مدنی اعتراضی در تهران داشته است.

ehzariye zartosht