بازداشت دو فعال مدنی در آذربایجان شرقی

رادیو پارس   – دو فعال مدنی در آذربایجان شرقی در روز جاری از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دو فعال مدنی به نام های سعید سلطانی و مقصود بصیرپور در شهرهای جلفا و ملکان استان آذربایجان شرقی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

بنا به همین گزارش ﺳﻌﯿﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺳﺎﻋﺕ ۱۳ ﺭﻭﺯ ﺟﺎﺭﯼ ۲۰ آﺑﺎﻥ ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﻋﻠﻤﺪﺍﺭ ﺟﻠﻔﺎ ﺑﺎ ﯾﻮﺭﺵ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺭﺵ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

همچنین مقصود بصیرپور فعال مدنی در شهر ملکان توسط نیروهای امنیتی در محل کارش دستگیر و به اداره اطلاعات نیروی انتطامی این شهر انتقال داده شده است.

ﭘﯿﺶ ﺗﺮ نیز ﺳﻌﯿﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﻫﻮﯾﺖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ خود ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۸۵ در ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﯾﮑﺎﺗﻮﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﺒﺮﯾﺰ منتقل شد. ﻭﯼ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺭﻭﻧﺪ ﺑﺎﺯﺟﻮﯾﯽ ﺩﺭ ﺍﺩﺭﻩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺟﻠﻔﺎ منتقل ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﺤﻤﻞ ﺣﺒﺲ ﺁﺯﺍﺩ ﮔﺮﺩﯾﺪ . همچنین وی  در سال ۹۲ به همراه ارامنه ﮐﻠﯿﺴﺎﯼ ﺧﺮﺍﺑﻪ ﺩﺭ ﺟﻠﻔﺎ دستگیر ﻭ پس از چندی ﺁﺯﺍﺩ ﮔﺮﺩﯾﺪ.