کانون مدافعان حقوق کارگر افزایش فشارهای امنیتی و صدور احکام زندان برای فعالان کارگری را محکوم کرد

رادیو پارس     ـ کانون مدافعان حقوق کارگر در بیانیه ای افزایش فشارهای امنیتی و صدور احکام زندان برای فعالان کارگری را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کانون مدافعان حقوق کارگر، این تشکل کارگری از جمله به احضار جعفر عظیم زاده، از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران برای اجرای حکم شش سال زندان و محکومیت محمود صالحی، عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، به ۹ سال زندان اشاره کرده است.

به گفته کانون مدافعان حقوق کارگر ،سیاست تشدید برخورد با فعالان صنفی و اجتماعی نشان از آن دارد که برنامه ریزان اقتصادی و اجتماعی در پی عدم حل مشکلات معیشتی مردم، می خواهند بر ناتوانی های خود سرپوش بگذارند.

این تشکل کارگری در پایان خواستار آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی و لغو احکام قضایی برای فعالان اجتماعی و سیاسی شده است.