سه هفته بازداشت و بی خبری از وضعیت محمد کریمی

رادیو پارس  – با گذشته بیش از سه هفته از بازداشت محمد کریمی، از فعالین مدنی و شرکت کنندگان در تجمعات مدنی تهران، هنوز از نهاد بازداشت کننده و وضعیت وی خبری در دست نیست.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با گذشت بیش از سه هفته از بازداشت محمد کریمی، از فعالین مدنی و شرکت کنندگان در تجمعات مدنی در تهران، تا کنون از نهاد بازداشت کننده، اتهامات وی و وضعیت او در بازداشت خبری در دست نیست.

بنا بر همین گزارش، پس از پیگیری های خانواده آقای کریمی در نهادهای قضایی و امنیتی، تنها پاسخ این نهادها به خانواده این فعال مدنی این بوده است که “شما نباید بیایید. بروید تا خودمان وضعیت او را مشخص کنیم و بعد تماس میگیرم.”

محمد کریمی پس از بازداشت خود در تنها تماس با خانواده اش از حضور در زندان اوین خبر داده است.

محمد کریمی روز سه شنبه سیزدهم مهرماه در کوچه منتهی به منزلش، بازداشت شد، به گفته مطلعین مامورین همچنین پس از ضبط کلید منزل، بدون هماهنگی با خانواده وارد شده و اقدام به تفتیش و بردن وسایل وی با خود کرده اند.

محمد کریمی از جمله مشارکت کنندگان فعال در تجمعات مدنی و مسالمت آمیز تهران از جمله تجمعات مقابل ساختمان دنا و کانون وکلای دادگستری بوده است.

از اتهامات و دلایل بازداشت این فعال مدنی اطلاعات دقیق بیشتری در دست نیست و نحوه بازداشت و برخورد ماموران هنگام دستگیری وی “خشن” توصیف شده است.