سومین سالگرد بزرگ مرد شهید راه آزادی ستار بهشتی در روز پنجشنبه 7 آبان 1394 در شهر رباط کریم به همراه جمعی از فعالان مدنی و سیاسی برگزارشد

Reza Amiri
به گزارش رادیو پارس -سومین سالگرد بزرگ مرد شهید راه آزادی ستار بهشتی در روز پنجشنبه 7 آبان 1394 در شهر رباط کریم به همراه جمعی از فعالان مدنی و سیاسی برگزارشد
به گفته منبع آگاهی که در این مراسم حضور داشت در آغاز حاضران به منزل ستار بهشتی رفته و در آنجا در طی مراسمی مادر ستار بهشتی و خواهر
ستار بهشتی سخنانی را ایراد کردند و شعرهای در وصف ستار بهشتی خوانده شد و پس از آن بر سر مزار ستار بهشتی رفتند
به گفته این منبع بر سر مزار ستار ماموران اطلاعاتی به طور نامحسوس حضور داشتند و باز هم به گفته این منبع در پایین مزار ستار گوری
کنده بودند از طرف ماموران حکومت تا با این وسیله حضور مردم را بر سر قبر ستار کم رنگ کنند و تا حاضران نتوانند برای ادای احترام بر مزار ستار بنشینند
و در پایان مراسم با خواندن سرود یار دبستانی مراسم را به پایان رساندند.
رضا امیری