به گزارش رادیو پارس مراسم سالگرد ریحانه جباری

Reza Amiri

به گزارش رادیو پارس مراسم سالگرد ریحانه جباری با جمعی از فعالین مدنی و حقوق بشری  برگزار شد   به گفته یک منبع موثق که در این مکان حضور داشت این مراسم در میان تعدادی از مامورین امنیتی برگزار شد
و هر کس به سهم خود یاد این بزرگ بانو را گرامی داشت .ریحانه جباری دختری که تا آخرین لحظه از حیثیت خود دفاع کرد و به خاطر هوس بازی یک مامور اطلاعاتی سر بدار شد یادش گرامی .
8 Fotos