در تقویم تاریخ فقط دو روز تاسوعا و عاشوراست

و اما در بلوچستان من هر روز از سال تاسوعا و عاشوراست.مدعیان سینه چاک امروز تاسوعا و عاشورای زنجیر و قمه ،،،سالهاست زخم می کارند بر جسمهای نحیف پابرهنه گان سرزمینم.
بلوچستان هر روز از سال در سوگ است و فقان .روزانه حسین گونه بر خاک و خون می غلطند و تشنه لب جان می دهند.
شمرها در بلوچستان به شکل و شمایل مختلفی هر روز جان حسین ها می گیرند.شمر اینجا یکی نیست هزاران است در قالب سپاهی و بسیجی و وزارتی و انتظامی ،پزشک،معلم،مدیر کل .استانداروفرماندار و….روزانه کارشان گرفتن جان تشنه لبان است.تشنه لبانی که در خاک کربلای مادری شان با وجود برخورداری از معادن و منابع بیشمار در فقر و تبعیض قرار دارند و شمرها چون زالو و اختاپوسهای هزار دست و پا چنگ زده اند بر سرمایه ها و به حاشیه فقر و مرگ کشانده اند بومیان کربلا را…چه کسی است که دل به حال عاشوراییان تشنه لب و زیر شمشیر بلوچستان بسوزاند.
امروز بلوچستان من صحنه زنده عاشورای 14 قرن پیش است.عاشورا اینجاست در بلوچستان.
شمر امروز در لباس ولایت فقیه و در گردان سپاه و بسیج و معلم و مدیر کل و فرماندار و استاندار و پزشک حضور پیدا کرده و جان می گیرد.
این ملت مظلوم حسینی امروز دست مسیحای تو را می جوید