گزارش کوتاهی از آخرین وضعیت زندانی عقیدتی کیوان رحیمیان

Reza Amiri
رادیو پارس  – کیوان رحمیان، استاد زندانی دانشگاه بهائی در زندان رجائی شهر که بیش از سه سال از مرخصی محروم بوده، اخیرا برای مداوای چشم و گوش خود به بیمارستان منتقل شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، کیوان رحیمیان، استاد زندانی دانشگاه بهائی در زندان رجائی شهر که از سال ۹۱ به مدت بیش از سه سال از مرخصی محروم بوده اخیرا برای درمان و چکاپ مشکلات مربوط به گوش و چشم خود به بیمارستان اعزام شده و پس از درمان به محل حبس خود بازگردانده شده است.

کیوان رحیمیان از اساتید دانشگاه مجازی بهاییان ایران به ۵ سال حبس تعزیری و ۹۷ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است. وی در صورت عدم ایجاد مشکل در شهریور ۱۳۹۶ از زندان آزاد خواهد شد.

گفتنی است برادر کیوان رحیمیان، کامران رحیمیان نیز در جریان فعالیت و تدریس در دانشگاه مجازی بهاییان مورد اتهام قرار گرفته و به چهار سال حبس محکوم شد. وی در آخرین روزهای مرداد ماه سال جاری با اتمام زمان حبس از زندان آزاد شد. همچنین همسر برادر کیوان رحیمیان، فاران حسامی نیز با اتهاماتی مشابه به چهار سال حبس محکوم شده و در زندان اوین نگهداری می شود.