روزنامه روزان مجرم شناخته شد

رادیو پارس _ مدیرمسئول روزنامه روزان از سوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات در ارتباط با شکایت مدعی‌العموم به‌اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام مجرم شناخته شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم، دادگاه رسیدگی به پرونده‌های مدیران مسئول روزنامه روزان و ماهنامه حمل و نقل، امروز (یکشنبه) در شعبه نهم دادگاه کیفری استان تهران به‌ریاست قاضی کشکولی برگزار شد.

بر اساس این گزارش، پرونده روزنامه روزان با شکایت مدعی العموم مبنی بر فعالیت تبلیغی علیه نظام تشکیل شده است که هیئت منصفه مطبوعات پس از استماع کیفرخواست و دفاعیات متهم، مدیر مسئول این روزنامه را مجرم شناخت و مستحق تخفیف در مجازات ندانست.

پرونده ماهنامه حمل و نقل در ارتباط با اختلاف صاحب امتیاز و مدیرمسئول ماهنامه تشکیل شده بود که هیئت منصفه مطبوعات، مدیر مسئول را مجرم نشناخت.