شعر:محرم

Reza Amiri

dein Profilbild

وای بر ما که نداریم دلخوشی جز غم
وای بر ما که خوشحالیم دوباره آمده محرم
از برای کودکان این سرزمین دلم میگیرد
جای شادی ز اکنون غم یاد میگیرند 

خیابان شده جولانگه دختران و پسران سیاه پوش
گویی میخواهند ساعتی مشکلات خود کنند فراموش

 

محرم آمده حاجی دوباره خودنمایی میکند
از برای اسم خویش هم  نذری میدهد هم گریه زاری میکند

 

محرم آمد جوانان به دنبال عشق و حالند
حسین کی هست به این حرفا کاری ندارند

 

محرم آمد بازار مداحان شلوغ است
نوحه ومرثیه میخوانند هر چند خود میدانند دروغ است

 

محرم از برای مداحان ماه پول است
نان شان از فرهنگ رو به افول است

 

آخوندها که شغلشان کاسبی ز دین است
این همه بدبختی ایران از برای همین است

 

جای آن که بر طبل تو خالی زنید
از برای کودکان کار آستینی بالا زنید

جای آن که نظری حسن یا حسین دهید
مادر یا دختری را از تن فروشیها رهید

 

به حال این سرزمین باید گریست
نمانده در امان حتی محیط زیست

 

سروده:رضا امیری