اعمال فشار بی سابقه و غیر قانونی علیه یک عضو شورای فعالان ملی مذهبی در زندان

به دنبال امتناع دکتر ناصر هاشمی از اعضای شورای فعالان ملی – مذهبی از انتقال به بیمارستان با دستنبد و لباس زندان، مقامات زندان اوین محدودیت های بی سابقه ای را علیه این زندانی وضع کرده اند.
به گزارش سحام٬ این فعال ملی-مذهبی که از نوعی بیماری خطرناک خونی رنج می برد، به اتهام تاسیس شورای فعالان ملی-مذهبی در دادگاه بدوی به ۱۱ سال زندان محکوم شد و پس از تایید در دادگاه تجدید نظر در بند هفت زندان اوین محبوس شد.
حدود یک ماه قبل نیز این زندانی سیاسی به دنبال وخامت حالش به بیمارستان منتقل شد و تحت تزریق خون قرار گرفت . هاشمی باید به طور مرتب و ماهانه تحت کنترل خونی قرار داشته باشد ولی اجبار مقامات زندان به انتقال وی با لباس زندان و دستبند موجب امتناع وی از ادامه درمان شده است.
پس از نپذیرفتن درخواست این زندانی سیاسی که مطابق آیین نامه سازمان زندان ها و همچنین قانون جدید مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری ملزم به پوشیدن لباس زندان نیست ، هاشمی دست به اعتصاب هواخوری زد.
در پی این اقدام اعتراضی، مقامات زندان در اقدامی بی سابقه و غیر قانونی، استفاده وی از راهروها و کتابخانه زندان را نیز ممنوع کرده و تخت این زندانی سیاسی را گرفته و وی را کف خواب کردند.
ناصرهاشمی راد که فارغ التحصیل دکترای اقتصاد از دانشگاه های آمریکا و هند است از ابتدای سال ۱۳۹۰ در رابطه با عضویت در شورای فعالان ملی – مذهبی توسط بازجویان اطلاعات سپاه بار‌ها مورد بازجویی قرار گرفت و سر انجام حکم یازده سال حبس او از اواخر سال ۹۳ به اجرا در