مهدیه گلرو و مجید دری همچنان محروم از تحصیل

رادیو پارس  – مهدیه گلرو و مجید دری دو فعال دانشجویی و زندانی سیاسی سابق که به دلیل زندانی بودن و به عنوان غیبت غیرموجه از دانشگاه اخراج شده اند، با وجود پیگیری ها همچنان از تحصیل محروم اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مهدیه گلرو با اعلام این که در مراجعه به دانشگاه علامه طباطبایی همچنان ممنوع الورود بوده اند و با اشاره به سال های زندان نوشته است: “ما بر اساس ماده ۲۰ اخراج شدیم، غیبت غیر موجه برای سالهایی که حاضر بودیم، حاضرتر از همیشه وهر کسی در یک چند متری حاضر و بدون حرکت.”

مهدیه گلرو و مجید دری از جمله فعالین دانشجویی بودند که پس از بازداشت و زندانی شدن به دلیل فعالیت های دانشجویی و با احتساب سال های زندان به عنوان غیبت غیر موجه از دانشگاه اخراج شده اند.

اگرچه در سال های اخیر قول و قرارهای فراوانی مبنی بر رفع محرومیت از تحصیل دانشجویان ستاره دار داده شده است ولی محرومیت بخش زیادی از کسانی که در سال های گذشته و در جریان اعتراضات ۸۸ محروم شده بودند، همچنان ادامه دارد.

“دانشجویان ستاره دار” به کسانی اطلاق می شد که به دلیل فعالیت های دانشجویی از دانشگاه اخراج می شدند و یا با تعهد به عدم فعالیت مجاز به ادامه تحصیل می شدند.