انتقال بازداشت شدگان اخیر اندیمشک به زندان کارون

رادیو پارس _ همه بازداشت شدگان اخیر شهر اندیمشک روز گذشته به بند امنیتی زندان کارون اهواز منتقل شدند._ ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، همه بازداشت شدگان اخیر شهر اندیمشک، آقایان شاپور رشنو، علی محمد جهانگیری، عزت الله جعفری و عبدالرضا شاکری که در بازداشت گاه امنیتی شهر اندیمشک بازداشت بودند، روز گذشته به بند امنیتی زندان کارون اهواز منتقل شدند.

پیشتر نیز گزارش شده بود که علی نجاتی، از فعالان سندیکای کارگران هفت تپه و دیگر بازداشت شده اخیر در اندیمشک نیز به زندان امنیتی کارون اهواز منتقل شده است.

بامداد چهارشنبه ۲۵ شهریورماه، نیروهای امنیتی با هجوم به منازل فعالان مدنی و کارگری شهر اندیمشک، شاپور رشنو و تعداد دیگری از فعالین مدنی و کارگری اندیمشک از جمله آقایان “علی محمد جهانگیری”، “امیر رحیم خانی” و مادرش و “علی نجاتی” از فعالان سندیکای کارگران هفت تپه را بازداشت کردند. چندی بعد نیز عزت الله جعفری دیگر فعال مدنی با گرایش ملی مذهبی که در شب حمله به خانه های فعالین در منزل حضور نداشت خود را به مراجع امنیتی معرفی کرد.

همچنین عبدالرضا شاکری، دیگر شهروند شهر اندیمشک نیز حدود ده روز پیش با معرفی خود به نهادهای امنیتی این شهر به جمع بازداشت شدگان اندیمشک افزوده شده است.

این حمله خشونت آمیز نیروهای امنیتی برای بازداشت شاپور رشنو، فعال مدنی موجب سقط جنین همسر او شده است.

امیر رحیم خانی و مادر ایشان نیز چند روز بعد آزاد شدند.

لازم به ذکر است که نهاد بازداشت کننده این فعالین اطلاعات سپاه اعلام شده و پرونده این افراد در اختیار شعبه سه بازپرسی شهر اندیمشک قرار دارد.

هنوز از انگیزه این بازداشت های گسترده و همزمان در اندیمشک خبری در دست نیست.