دوختن لبها و اعتصاب غذای علی اصغر میر بلوکی در زندان

Reza Amiri

«علی اصغر میر بلوکی» زندانی محبوس در بند ۸ زندان اوین در اعتراض به دلیل احقاق حق، شکایت واهی و رسیدگی یک طرفه در دادگاه حل اختلاف که منجرب به محبوس شدن این زندانی شده است، لبهای خود را دوخته و دست به اعتصاب غذا زده است.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، این زندان محبوس در بند ۸ زندان اوین پیش تر نیز دو بار دست به اعتصاب غذا زده بوده است.
یک منبع مطلع از وضعیت این زندانی در گفتگویی با «کمپین دفاع از زدانیان سیاسی و مدنی» گفته ” «علی اصغر میر بلوکی» اعلام نموده است در صورت احتمال مرگ وی نامبرده در وصیت نامه خود اعضاء بدنش را به بیماران نیازمند اهدا کرده و پیکر خود را نیز جهت تشریح وقف دانشگاه علوم پزشکی تهران کرده است”.
نامبرده در وصیت نامه خود نوشته ” از زمانی که خانواده وشغل و اعتبار اجتماعیش خود را از دست داده ام دیگربه هیچ عنوان نگران جان خود نخواهم بود”