اعتصاب غذای ایرج محمدی در زندان زاهدان

رادیو پارس      – ایرج محمدی، زندانی زندان مرکزی زاهدان پس از هجوم و بازرسی نیروهای حفاظت زندان در بند عمومی این زندان در روز یازدهم مهر ماه، به قرنطینه زندان منتقل شده و در اعتصاب غذا به سر می برد.به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر ایران، ایرج محمدی، زندانی زندان مرکزی زاهدان پس از هجوم و بازرسی روز یازدهم مهرماه در بند عمومی این زندان به این عمل اعتراض کرده و پس از انتقال به قرنطینه این زندان دست به اعتصاب غذا زده است.

صبحگاه روز یازدهم مهرماه حفاظت و بازرسی زندان مرکزی زندان با هجوم به بند عمومی این زندان پس از بازجویی زندانیان این بند و بالاخص زندانیانی چون محمدامین آگوشی و ایرج محمدی و بی احترامی به ایشان به بازرسی تند و خشن این بند پرداختند.

پس از این بازرسی ایرج محمدی به عمل ایشان اعتراض کرد که به همین دلیل به قرنطینه منتقل شد. گزارش ها از این واقعه حاکی از آن است که زندان بانان تلاش کردند که محمد امین آگوشی را نیز به قرنطینه منتقل کنند که با مقاومت زندانیان موفق به انجام این کار نشدند.

ایرج محمدی زندانی اهل میاندوآب تبعیدی در زندان مرکزی زاهدان از روز یازدهم مهرماه تا لحظه تنظیم این گزارش در وضعیت اعتصاب غذا و در قرنطینه زندان مرکزی زاهدان به سر می برد.

ایرج محمدی در اردیبهشت ماه سال ۸۸ به همراه محمدامین آگوشی و احمد پولادخانی به اتهام جاسوسی دستگیر و سرانجام در فروردین ۱۳۹۱ هر کدام به ده سال حبس تعزیری همراه با تبعید محکوم شدند.