بازداشت یک فعال دانشجویی در همدان

رادیو پارس– ناصر توقیری، فعال دانشجویی دانشگاه بوعلی سینای همدان از صبح چهارشنبه هشتم مهرماه در بازداشت به سر می برد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ناصر توقیری؛ فعال دانشجویی دانشگاه بوعلی سینای همدان که در اواسط هفته گذشته به اطلاعات نیروی انتظامی احضار شده بود، صبح چهار شنبه هشتم مهرماه برای بازجویی به دفتر اداره اماکن استان همدان مراجعه کرد ، تا به نیابت اطلاعات نیروی انتظامی تحت بازجویی قرار گیرد.

این فعال دانشجویی پس از اتمام بازجویی در ظهر همان روز آزاد نشد و صبح پنج شنبه نهم مهرماه تحت الحفظ به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان همدان منتقل شده و از سوی شعبه ٣ بازپرسی دادسرای شهرستان همدان به اتهامات متعدد امنیتی از جمله “فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه های برانداز، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار انقلاب، توهین به مقدسات، تشکیل گروه و فراخوان به تجمع” تفهیم شد.

یک منبع آگاه در این ارتباط با خبرنگار هرانا گفت که “ناصر توقیری پس از این تفهیم اتهام و با وجود تعیین قرار وثیقه ٧٠ میلیون تومانی از سوی بازپرس شعبه، به دلیل تعلّل، کارشکنی و قصور کارکنان اداره اماکن زمان برای کارشناسی و قبول وثیقه از دست رفته و در نهایت به بهانه اتمام وقت اداری از آزادی این فعال دانشجویی ممانعت به عمل می آید.”

این فعال دانشجویی سرانجام به بند قرنطینه زندان الوند همدان منتقل و برخلاف قرار صادره از سوی دادستانی همدان ، در در این زندان در بازداشت به سر می برد.

لازم به ذکر است که ناصر توقیری، دانشجوی کارشناسی رشته اقتصاد دانشگاه بوعلی پیشتر نیز از سوی اره اطلاعات شهر همدان احضار شده و تحت بازجویی قرار گرفته است.

ناصر توقیری یازدهمین دانشجوی دانشگاه های بوعلی سینا، علوم پزشکی و صنعتی همدان است که طی یک سال اخیر با پرونده های متعدد قضایی دایر بر مجموعه ای مختلف از اتهامات سیاسی-امنیتی مواجه می شود. این پرونده در حالی گشوده شده است که پرونده های قبلی به سرانجام معلومی نرسیده و تکلیف تمامی آن ها مشخص نشده است. مستندات این پرونده نیز طبق گزارش های دو مرجع اداره اطلاعات همدان و حراست دانشگاه بوعلی سینا جمع آوری شده و طی پرونده ای جهت شکایت دادستانی به ایشان سپرده شده است.

یک منبع آگاه در ارتباط با مسائل دانشگاه همدان به خبرنگار هرانا در این ارتباط می گوید: “در استان همدان وزارت اطلاعات همدان با همکاری دادگستری کل این استان بخصوص رئیس کل آن، محمدرضا مترقّب، از یک سال پیش پروژه جدیدی را با هدف ادامه فضای پادگانی و تزریق رعب و وحشت به دانشجویان و مدیران دانشگاه و فروپاشی و یا اقلاً فرسایشی کردن امور هر گروهی که داعیه احیای تشکل “انجمن اسلامی دانشجویان” را داشته باشد، آغاز کرده و ادامه می دهد.”