حکومت فاسد ایران به خاطر دست دادن ظریف با اوباما ببینید چه داستانی درست کرده

 رضا امیری
ولی‌ از آن طرف دست که هیچی‌ تمام ایران را واگذار کرده اند به روسها و چینی‌‌ها و دیگر کشورهای که به اصطلاح حمایتشون میکنبید به آقایان باید گفت شما آنقدر پست و رذل هستید که خاک ایران را به توبره می‌کشید شما سر برنامه هسته‌ای ایران را به نابودی کشاندید روسیه فقط مانده که به رهبر انقلابتان تجاوز کنه چین تمام اقتصاد مملکت را فلج کرده و شما حتا جرات ندارید که پول نفت این سرزمین را بازپس گیرید کار به جای کشاندید که کشورهای مثل سریلانکا و امثالهم  شما را مجبور کرده که به جای پول نفت  چای آن  کشور را بخرید کشورهای عربی‌ که شما به آنها کمک مالی می‌کنید  و از حق زن وکودک ایرانی‌ میزنید برای شما تره هم خورد نمیکنند خیانت این است که شهر مشهد را به عنوان فاحشه خانه جهان تشیع بدانند و دخترکان این سرزمین برای این که بتوانند امرار معاش کنند مجبور به تن‌ فروشی بشوند تا جایی که حتا به سکس گروهی تن‌ دهند و یا زنانی باز هم به خاطر این که نان شب ندارند مجبور بشوند برای تن‌ فروشی به دامن شیوخ عرب بروند اینها جای تاسف دارد هر چند که میدانم حکومت دیکتاتوری  خواهان این گونه جامعه هست .
شما آنقدر کارهایتان مضحک است که فقط آبروی ایران و ایرانی‌ را در جهان دستمایه قرار مدهید که در مقر سازمان ملل به خاطر اجرای یک خواننده آنجا را ترک می‌کنید و فکر می‌کنید که مردم دنیا مثل خودتان جیگر(خر) هستند خیانت آنجاست که تمام افراد  حکومت شما اختلاس گر‌ هستند همه دارای پاسپورت ۲ ملیتی و افتخا‌ر شون این  هست
که مدارک تحصیلیشون اگر داشته باشند از همین کشورهای غربی و یا به قول رهبر انقلاب تان دشمن هست
خیانت آنجاست که جوانان  این مرز و بوم که از لحاظ ثروت ملی‌ میتواند جز کشورهای سطح بالای دنیا باشد مجبور به ترک وطن بشوند از هر طریقی که حتا جان خود را هم از دست بدهند خیانت آنجاست که در ایران مردمانی وجود دارند که سقفی بالای سر خود ندارند ولی‌ شما برای مردم لبنان خانه میسازید با هزینه این مردم بیچاره  و از آنها می‌خواهید که از گرفتن یارانه صرف نظر کنند خیانت آنجاست که شما همین خودروهای داخلی‌ که از کیفیت بسیار پایین برخوردار هست را به خیلی‌ از کشورها که شاید قابل مقایسه با ایران از نظر سطح زندگی‌ نباشند با کمترین قیمت میفروشید ولیبز هم خریدار ندارند اما به مردم خودمان به چند برابر قیمت میفروشید  و هیچ گونه خدمات و مسئولیتی را هم در قبال آن نمیپذیرید.
خیانت آنجاست که خود یکی‌ از ناقض‌ترین حکومتها در زمینه نقض حقوق بشر هستید ولی‌ در سازمان ملل برای حق مردم یمن مبارزه می‌کنید که البته این اشکالی‌ ندارد که شما مدافع حقوق بشر هستید, اما اول خود ا صلاح کنید بعد به جاهای دیگر بپردازید .فقط این را در آخر بگویم که شما خیلی‌ بیشتر از یک دست داده‌اید آنقدر که شمارش آن از دست خارج است.
این را هم از زبان حافظ به شما می‌گویم
نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد
عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد
ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد
چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد
این تطاول که کشد از غم هجران بلبل
تا سراپرده‌ گل نعره زنان خواهد شد