گزارش منفی بان کیمون از حقوق بشر در ایران

Reza amiri

 

در گزارش دبیرکل، به اعدام‌های گسترده و عمومی، نبود آزادی بیان، زندانی شدن جیسون رضائیان، سانسور اینترنت، شرایط سخت مدافعان حقوق بشر و دشواری‌های تحمیل شده به زنان در ایران اشاره شده است.

هم‌زمان با ورود حسن روحانی به نیویورک، گزارش حقوق بشر دبیرکل سازمان ملل در مورد ایرانمنتشر شد. در این گزارش ۱۹ برگی، به موارد متعدد و سیستماتیک نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی اشاره شده است.

 تعدد اعدام، اعدام نوجوانان، نقض آزادی بیان، دستگیری فعالان مدافع حقوق بشر و روزنامه‌‌نگاران و سرکوب حقوق زنان از جمله موارد تاکید شده در گزارش بان کیمون است.

در این گزارش، دبیرکل به عدم همکاری جمهوری اسلامی و پس زدن همه ۳۱ پیشنهاد سازمان ملل برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته است. به علاوه، دبیرکل مجددا به ایجاد مانع برای دفر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به ایران اشاره کرده است.

در پایان، پیشنهادهایی نیز به جمهوری اسلامی از جمله کاستن از اعدام‌ها، آزادی فعالان سیاسیو وروزنامه‌نگاران، فراهم کردن امکان سفر گزارشگر ویژه  حقوق بشر سازمان ملل به ایران، حذف قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و احترام به آزادی‌های دینی، شده است.

Capture