انتقال ماموستا ناصر پیری به اداره اطلاعات سنندج

 پس ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ «ﻣﺎﻣﻮﺳﺘﺎ ﻧﺎﺻﺮ ﭘﯿﺮﯼ» طلبه علوم دینی «اهل سنت» ﺍﺯ اداره ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺳﻨﻨﺪﺝ ﻭ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ وی مجددا به اداره ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ این شهر منتقل شده است.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، «ماموستا ناصر پیری» اهل سنندج در ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۳ جهت ادامه تحصیل علوم دینی به زاهدان سفر کرده و در ایست بازرسی ورودی زاهدان بازداشت و در نهایت به اداره اطلاعات سنندج منتقل شد.
«ماموستا ناصر پیری» پس ﺍﺯ ﺳﭙﺮﯼ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ اداره ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺳﻨﻨﺪﺝ از سوی دادگاه انقلاب اسلامی این شهر به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم  و به زندان مرکزی سنندج منتقل شد.
وی پس ﺍﺯ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺮﮐﺰﯼ مجددا ﺑﻪ اداره ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻨﺘﻘﻞ شده است.
این فعال «اهل سنت» پیش تر نیز به مدت ۱۵ ماه در بازداشت وزارت اطلاعات سنندج بوده که با قرار وثیقه آزاد و پس از برگزاری دادگاه تبرئه شده است.