صفحه نخست اخبار زندان ابلاغ حکم یک ماه حبس تعزیری به نظام صادقی فعال کارگری ابلاغ حکم یک ماه حبس تعزیری به نظام صادقی فعال کارگری

«نظام صادقی» فعال کارگری به اتهام عضویت در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» به یک ماه حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، «نظام صادقی» از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست «قاضی سعیدی» به اتهام عضویت در این کمیته به ۱ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
پیش تر این فعال کارگری پس از بازداشتش در روز چهارشنبه ۱۹ فروردین ماه ۱۳۹۴، سی و نه روز بازداشت را متحمل شده که حکم صادره به عنوان حکم مجازات یک ماه زندان او محاسبه شده است.
یک منبع آگاه از وضعیت این فعال کارگری در گفتگویی با «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی »گفت” «نظام صادقی» در دادگاه از کمیته هماهنگی و روند فعالیت های آن و همچنین عضویت خود را در این کمیته دفاع کرده است”
دادگاه این فعال کارگری جهت رسیدگی و تفهیم اتهام در روز یکشنبه ۷ تیر ماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب سنندج برگزار شد وحکم صادره پس از گذشت چند روز به وی ابلاغ شد.
پیش تر «نظام صادقی» در روز چهارشنبه ۱۹ فروردین ماه ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۴۰ دقیقه بعدازظهر هنگامی که به همراه همسر خود از ترمینال شهر سنندج عازم شهر محل سکونت خود اشنویه بود از سوی چندین مامور لباس شخصی بازداشت و به اداره اطلاعات شهر سنندج منتقل و در ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ پس از بازجویی به زندان مرکزی شهر سنندج انتقال داده شد.
نامبرده با قرار وثیقه ۵۰ میلونی در ظهر روز پنج شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ از این زندان آزاد شد.
همچنین «نظام صادقی» در سال ۱۳۸۶ به مدت یک سال در زندان مرکزی سنندج بازداشت بود.
وی در سال ۱۳۹۱ به همراه ۶۰ فعال کارگری به علت حضوردر مجمع عمومی اعضای «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» در شهر کرج بازداشت شد وبه مدت چهار روز در زندان قزلحصار کرج بازداشت بازداشت بود.
این مجمع عمومی ششمین مجمع عمومی این کمیته و برای بررسی وظایف جاری، شرایط تشکل‌های صنفی، انتخابات اعضا و هیات مدیره بوده است.
در این بازداشت که با حمله ناگهانی شمار زیادی از افراد لباس شخصی و نیروی انتظامی همراه بود، نیروهای امنیتی اقدام به تیراندازی و ضرب و شتم شدید حاضران در جلسه کرده بودند.