با اعمال ماده ۱۳۴؛ حکم احمد هاشمی ۴ ساله شد

با اعمال ماده ۱۳۴؛ حکم احمد هاشمی ۴ ساله شد
رادیو پارس   _ بنقل از کلمه، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، حکم احمد هاشمی، زندانی سیاسی سبز که بیش از سه سال است در زندان اوین به سر می برد، به ۴ سال تقلیل پیدا کرد.
سیداحمد هاشمی، مدیر کل وزیر کشور دولت اصلاحات بود که چند روز پس از آغاز حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد برای مدت دو هفته بازداشت شد و سپس در پرونده ای یکسره سیاسی، به پنج سال حبس محکوم شد؛ حکمی که تاکنون حدود سه سال از آن سپری شده است.
اتهام آقای هاشمی که به خاطر آن به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی محکوم شده، این بوده که جزوه ای حاوی قوانین انتخابات را برای راهنمایی ناظران انتخاباتی ستاد موسوی در سال ۸۸ آماده کرده است!
هاشمی ۶۰ ساله که در دولت اصلاحات مشاور وزیر و مدیرکل بازرسی وزارت کشور بود، از میانه تیرماه ۱۳۹۱ تا اردیبهشت امسال بدون حتی یک روز مرخصی در بند ۳۵۰ زندان اوین بود، اردیبهشت امسال برای خاکسپاری همسرش به مرخصی آمد. او پیشنهاد بازجو برای ابراز برائت از رهبران جنبش سبز را نپذیرفته بود و به همین علت در این سه سال از حق مرخصی محروم شده بود.
دکتر مریم ایمانی خوشخو، همسر سیداحمد هاشمی، از زنان قرآن پژوه کشورمان و استاد گروه دین و فلسفه دانشگاه خوارزمی بود که با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کرد، اما همسرش تا آخرین لحظات هم اجازه نیافت به مرخصی بیاید و بر بالین او حاضر شود. وی حتی از شرکت در مراسم چهلم همسر مرحومش نیز به دلیل پذیرفته نشدن درخواست مرخصی، محروم ماند.