209 جلدی شدن پرونده قضائی بابک زنجانی

یک سال قبل گفتند که پرونده بابک زنجانی 4 جلد شده است، شش ماه قبل رسید به چهل جلد. حالا هی از سخنگوی قوه قضائیه می پرسند که قضیه بابک زنجانی چی شد؟ طرف به جای اینکه جواب بدهد که فلان و بهمان، خبر داده که « پرونده قضایی بابک زنجانی 209 جلد است.» حالا که چی؟ مگر دارید رکورد در گینس ثیت می کنید؟ مگر دارید گزارش کار بخش صحافی کتابخانه ملی را می دهید. اصلا نه 209 جلد، بکنیدش 2300 جلد، چه فایده دارد؟ من فکر کنم مسئولان واحد مطالعات وزارت اطلاعات مسئول اطلاعاتی بابک جان شدند و روزی یک جلد به پرونده داداش اضافه می کنند. اصلا چه فایده ای دارد این کارهای بامزه و بی فایده؟
هی می گوئیم پولی را که بالا کشیده بگیرید، می گویند پرونده اش شده 30 جلد، می گوئیم اموالی را که اختلاس کرده پس بگیرید، می گویند پرونده اش شده 60 جلد، می گوئیم طرف ثروت ملی را با کمک احمدی نژاد و مرتضوی زده به بدن، مال ملت را پس بگیرید، می گویند پرونده اش رسیده به 106 جلد، می گوئیم چهار تا وزیر احمدی نژاد در پرونده اش بودند، پولش را برده تاجیکستان، یکی اموال مردم را برگرداند به خزانه ملت، می گویند پرونده اش شده 290 جلد، پرونده می خواهیم چکار؟ انگار طرف مدیر بنیاد لغت نامه دهخداست، هی گزارش صحافی می دهد. صحافی را بیخیال، صرافی و کلاشی را بچسب.

عکس ‏‎Ebrahim Nabavi‎‏