سعید مرتضوی در پرونده کهریزک تبرئه شد

      رادیو پارس  ـ قاضی پرونده سعید مرتضوی گفت که مرتضوی از اتهام معاونت در قتل و ارائه گزارش خلاف واقع در پرونده کهریزک تبرئه  و در رابطه با شکایت سازمان تأمین اجتماعی به رد مال و حبس محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم، محمدرضا محمدی‌کشکولی قاضی پرونده سعید مرتضوی که رسیدگی به پرونده‌های مربوط به شکایت سازمان تأمین اجتماعی و موضوع کهریزک را به‌عهده دارد، اظهار داشت: “سعید مرتضوی در رابطه با شکایت سازمان تأمین اجتماعی، به رد مال و حبس محکوم شد”.

وی ادامه داد: “همچنین در رابطه با معاونت در قتل و گزارش خلاف واقع در پرونده کهریزک، مرتضوی تبرئه شده است”.

رئیس شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران درباره اینکه آیا بخش بعدی پرونده تأمین اجتماعی به شعبه ارجاع شده است یا خیر، گفت: “فعلاً در این زمینه موضوعی مطرح نبوده و هنوز معلوم نیست به این شعبه ارجاع بشود یا به شعبه دیگری برود”.

به‌گفته محمدی‌کشکولی، حکم صادره ابتدای هفته آینده به طرفین پرونده ابلاغ می‌شود.

saeid mortazavei