مدیرمسئول پیشین روزنامه ایران مجرم شناخته شد

reza amiri

  رادیو پارس  ـ سخنگوی هیات منصفه مطبوعات اعلام کرد که این هیات منصفه، مدیرمسئول پیشین روزنامه ایران را با اکثریت آرا مجرم شناخت.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، علی اکبر کسائیان اظهارداشت : “دادگاه مطبوعات امروز برای رسیدگی به پرونده های روزنامه ایران و سایت های معماری نیوز و انصاف نیوز در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی و با حضور هیات منصفه مطبوعات برگزار شد”.

کسائیان در خصوص پرونده روزنامه ایران گفت: “این پرونده به اتهام نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی و اضرار به غیر و با شکایت شهرداری تشکیل شده بود، مدیر مسوول وقت این روزنامه نیز بر اساس اعلام نظر هیات منصفه مطبوعات با اکثریت آرا مجرم شناخته شد که در عین حال مستحق تخفیف نیز دانسته شده است”.

وی برای پرونده مدیر سایت انصاف نیوز نیز اظهارداشت که این پرونده به دلیل اعلام رضایت نماینده حقوقی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران مختومه شد.

سخنگوی هیات منصفه مطبوعات درباره پرونده سایت معماری نیوز چنین اظهارداشت: “پرونده یاد شده به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی تشکیل شده بود که طبق اعلام نظر هیات منصفه مطبوعات با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد”.

sodor hokm