برنامه روز يکشنبه 16 ماه اوت 2015 برابر با 25 مردادماه 1349

پخش سخنان جناب بابک ده چمنی در مورد علل و پيدايش عقب افتادگی در جوامع اسلامی
رضا اميری
گفتگو با ناصر پيمان نويسنده و مترجم از اعضای هيئت دبيران انجمن قلم ايران در تبعيد و دبير بين المللی انجمن قلم ايران در تبعيد.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد