ستمرار فشار بر خانواده‌ی یک فعال فرهنگی از سوی اطلاعات جهت بازگرداندن فرزندش به ایران

احضار‌های پی در پی پدر یک فعال فرهنگی به مراکز امنیتی، وخامت روحی و جسمی وی را در پی داشته است.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی،یک منبع مطلع از احضارحبیب‌الله گلکار پدر یک فعال فرهنگی، طی چند روز گذشته از سوی اداره‌ی اطلاعات شهر سنندج مبنی بر همکاری با آنها جهت بازگرداندن فرزندش در خارج از ایران احضار شده است.
آژانس خبررسانی کُردپا طی گزارشی نوشته: “در پی این احضارها و به صورتمشخص در آخرین مورد پس از برخورد فیزیکی و فشار و توهین بازجویان اداره‌ی اطلاعات، حبیب‌الله گلکار دچار وخامت روحی شده و به بیمارستان منتقل شده است.”
حبیب‌الله گلکار دارای عارضه‌ی قلبی است و طی چند سال گذشته به دلیل احضارهای پی در پی و فشارهای روحی و روانی از سوی اداره‌ی اطلاعات سنندج، وضعیت جسمانی وی روبه وخامت گراییده است.
این شهروند کُرد پیش تر و در ٢ مورد دیگر نیز دچار سکته قلبی شده است.
شورش گلکار روزنامه نگار و فرزند این شهروند اهل سنندج، چند سال گذشته پس از یک دوره محکومیت قضایی منجر به حبس و فشارهای امنیتی ناچار به ترک ایران شده است.
سال گذشته کتاب‌های ترجمه شده از سوی این فعال فرهنگی در کتاب فروشی‌های کردستان ایران ممنوع گردید.
دستگاه‌های قضایی و امنیتی حکومت، پیش تر نیز منزل مسکونی حبیب‌الله گلکار را که جهت آزادی فرزندش به صورت وثیقه موقت در اختیار دستگاه قضایی قرار داده شده بود را مصادره کرده‌اند.
این منزل مسکونی تنها در قبال یک پرونده خروج از مرز توسط دستگاه قضایی مصادره شده است.
خانواه گلکار به دلیل اینکه تنها سر پناه خود را از دست ندهند، به ناچار معادل وثیقه ٥٠ ملیون تومان را پس از دریافت وام از بانک به دستگاه قضایی پرداخت کرده اند.

Saied Ohadys Foto.