مسعود سید طالبی در ۲۱ مهر ۱۳۹۲ دستگیر شد. او یکی از هشت فعال فیسبوکی است که در تیر ماه ۹۲ به حبس از ۸ تا ۲۱ سال محکوم شدند

مسعود سید طالبی در ۲۱ مهر ۱۳۹۲ دستگیر شد. او یکی از هشت فعال فیسبوکی است که در تیر ماه ۹۲ به حبس از ۸ تا ۲۱ سال محکوم شدند. «تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و انتشار تصاویر نامناسب» از جمله اتهامات او بود. او در دادگاه بدوی به ۱۵ سال حبس محکوم شد، و به امید کاهش حکم، تقاضای تجدید نظر کرد. از سوی دیگر، دادگاه انقلاب تهران این حکم را سبک دانست چرا که اتهام «توهین به مقدسات» را در پرونده او ملحوظ نکرده بود. در نتیجه، ۵ سال دیگر به حکم او افزوده شد. طالبی فقط به دلیل اعمال #حق‌آزادی‌بیانمحکوم شده است و باید هرچه زودتر آزاد شود.