یوکیو آمانو ؛ رژیم ايران همکاری نمی کند

 

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته رژیم ایران به بازرسان سازمان ملل اجازه نداده به منظور بررسی اتهام های مربوط به اینکه تهران برنامه ای پنهان برای توسعه سلاح هسته ای داشته است، با دانشمندان و افسرانش گفتگو کنند.

روزنامه وال استریت ژورنال در گفتگو با یوکیو آمانو این خبر را به نقل از وی منتشر کرده و نوشته است که این موضع رژیم ایران تحقیق و تفحص آژانس بین المللی انرژی اتمی را درباره برنامه نظامی-هسته ای تهران پیچیده تر می کند. نتایج بررسی آژانس قرار است اواسط دسامبر به پایان برسد. این تاریخ در توافق هسته ای وین تعیین شد.

آژانس بین المللی انرژی اتمی بیش از پنج سال تلاش کرده با محسن فخری زاده مهابادی، یکی از افسران نظامی رژیم ایران که به ظن آژانس، اقدام تسلیحاتی تهران را دستکم تا سال 2003 نظارت کرده است، گفتگو و او را تخلیه اطلاعاتی کند.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه به کنگره آمریکا رفت تا تلاش کند به قانونگذاران مردد اطمینان بدهد آژانس این توانایی را دارد که یک رژیم بازرسی گسترده را از تاسیسات هسته ای و روشن شدن موضوع برنامه تسلیحاتی رژیم ایران به اجرا بگذارد.

پس از نشست، سناتور باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا به خبرنگاران گفت: به نظر من نگرانی بسیاری از اعضا پس از دیدار با آمانو نسبت به پیش از نشست خیلی بیشتر شد. نشست اطمینان بخشی نبود.

وال استریت ژورنال نوشت: بسیاری از سناتورها از پاسخ او ناراضی بودند و ابراز داشتند نسبت به قدرت نظام بازرسی شک دارند.

این در حالیست که روز چهارشنبه، موسسه علوم و امنیت بین المللی در واشنگتن عکس های ماهواره ای منتشر کرد که پس از توافق وین گرفته شده اند و به نظر می رسد حرکت بولدوزرها را در سایت پارچین نشان می دهند که در حال جابجایی خاک هستند.

موسسه علوم و امنیت بین المللی در گزارشی همراه با تصاویر نوشت: این فعالیت ها شاید با پاکسازی پیش از هرگونه بازرسی آژانس بین المللی انرژی اتمی در ارتباط باشد.