مهوش شهریاری زندانى عقیدتی بند زنان زندان اوین به بیمارستان اعزام شد.

مهوش شهریاری زندانى عقیدتی بند زنان زندان اوین به بیمارستان اعزام شد.
مهوش شهریاری یکی از ۷ مدیر بهایی است که در اسفندماه ۸۶ بازداشت شد. وی به مدت ۶ ماه در سلول انفرادی به سر برد و دراین مدت دچار بیماری قلبی شده بود. وی پس از ۲ سال بلاتکلیفی و نگه‌داری در بند ۲۰۹، سال گذشته از سوی دادگاه به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفت، این شهروند بهایی در زندانهای اطلاعات مشهد. ۲۰۹ اوین، رجائی شهر، قرچک ورامین، بند نسوان اوین زندانی بوده است.