طبرزدى: مبارزه حقوق بشرى مبناى “انقلاب دموكراتيك” است (١)

reza amiri

رادیو پارس    _حشمت اله طبرزدى از مخالفان مشهور جمهورى اسلامى معتقد است كه مبارزه مسالمت آميز و حقوق بشرى ، مبناى انقلاب دموكراتيك است.
طبرزدى كه اخيرا از زندان آزاد شده، تاكيد كرده كه اصلاح طلب نيست و بدنبال انقلاب دموكراتيك در ايران است.
او كه طى ١٦ سال گذشته زندان هاى مختلف جمهورى اسلامى را تجربه كرده ، به تبيين راههاى تحقق انقلاب دموكراتيك پرداخته و خاطرنشان مى كند كه مجموعه جنبش هاى اجتماعى جديد، از جمله جنبش هاى دانشجويي، كارگرى، معلمان، زنان، روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر، همگى يك مبارزه دموكراتيك نو را به راه انداخته اند.
طبرزدى با يادآورى دوران زندان مى گويد: بعد از وقايع ١٨ تير و كوى دانشگاه كه بازداشت و زندانى شدم، در زندان نيز به فعاليت خود ادامه داده و به همراه ديگر دانشجويان زندانى وزندانيان سياسي بيانيه ها و نامه هايي را امضا و منتشر مى كرديم و در مقابل، تعدادى از زندانيان دهه ٦٠ مخالف اينگونه كارها بودند و معتقد بودند كه تنها راه مبارزه، مبارزه مسلحانه است و روش بيانيه و اعتصاب و…. را قبول نداشتند و مى گفتند كه اينها سرگرمى است؛ البته همينها بعدا به ما و حركت هاى اعتراضى پيوستند و بيانيه ها را امضا مى كردند.
مدير مسوول “پيام دانشجو” كه در دوران زندان به همراه سيدمحمد سيف زاده و عبدالفتاح سلطانى و ٢٠ نفر ديگر از زندانيان سياسي و عقيدتى ، بزرگترين كمپين حقوق بشرى را پايه گذارى كرده است، تصريح مى كند: جنبش اجتماعى جديد، دموكراسى خواه و حقوق بشرى است و مبناى مبارزه دموكراتيك خود را اعلاميه جهانى حقوق بشر قرار داده است.
گفتنى است بزرگترين كمپين حقوق بشرى كه سال گذشته همزمان با روز جهانى حقوق بشر كليد زده شد، تا كنون با استقبال گسترده ايرانيان در داخل و خارج كشور مواجه شده است و چهره هايي چون نرگس محمدى، نسرين ستوده، محمد ملكى، عباس اميرانتظام، شيرين عبادى و مهرانگيز كار به اين كمپين پيوسته اند.
ادامه دارد…..

Javad Khoramis Foto.