کتک خوردن مفصل وزیر اقتصاد آلمان از سوی رسانه های این کشور بخاطر سفر به ایران

reza amiri

رادیو پارس_

گاهی وفتها دیر آمدن احمقانه هست، زود پرواز کردن بسیار احمقانه تر

کتک خوردن مفصل وزیر اقتصاد آلمان از سوی رسانه های این کشور بخاطر سفر به ایران

پرتیراژترین رسانه آلمانی، BILD بازتاب سفر وزیر اقتصاد آلمان به ایران را گردآوری کرد: روزنامه «زوددویچه» سفر زیگمار گابریل را شرم آور توصیف کرده و مینویسد: (این سفر) همه دستاوردهای برلین برای کسب جایگاه و آبرو در جهان – بعنوان میانجی گری که تنها به منافع اقتصادی فکر نمیکند- را به خطر انداخت. قرار است که توافق اتمی با حکومت ایران از دستیابی آن به بمب اتمی پیشگیری کرده و از ره خطرهای که متوجه اسراییل است را کاهش دهد. اکنون این پیام فرستاده شد که آلمان تنها در پی منافع مادی خود است. گاهی وفتها دیر آمدن احمقانه هست، زود پرواز کردن بسیار احمقانه تر. روزنامه «تاگس شپیگل» از برلین مینویسد: بسیاری از جوانان ایران بیکار اند، سرمایه گذاریهای تازه میتوانند افق اقتصادی به آنان دهند. پایان تحریمها، روابط اقتصادی با غرب و امید به بهبود وضعیت اقتصادی ولی به جیب حکومت ایران واریز خواهد شد. رژیمی که از حرفهای ضداسراییلی خود کوتاه نمیاید. اگر هم زیگمار گابریل شدیدا از حق موجودیت اسراییل دفاع و فرض را بر اصلاحات در آن کشور نهد، گوش شنوایی (آنجا) یافت نمیشود. سریع بودن گاهی اوقات به ضرر است. روزنامه «فرانکفورتر آلگماینه» با تیتر: عجله گابریل نیز به انتقاد از سفر پرداخته و مینویسد: سفر پرشتاب، اگر نگوییم با عجله زیاد وزیر اقتصاد به ایران، شاید به صنایع آلمان یاری رساند تا که پس از سالیان دراز تحریمها دوباره جای پایی در آنجا بیابد. در سیاست این پیامی دوگونه است. سفر زودهنگام گابریل احتمالا این پیام را به رهبری حکومت ایران میدهد که اروپایی های بخاطر منافع بازرگانی، چالشهای زیاد منطقه ایی را که پس از این توافق هم همچنان پابرجاست نمی بینند.