بلاتکلیفی و عدم برگزاری دادگاه؛ هشتمین ماه بازداشت امیر امیرقلی

     رادیو پارس    _با گذشت بیش از هفت ماه از بازداشت امیر امیرقلی زندانی سیاسی بند هشت زندان اوین، هنوز دادگاه این فعال سیاسی و مدنی برگزار نشده است.

رادیو پارس   _ ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، قرار بود دادگاه این فعال سابق دانشجویی در دوم خرداد ماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شود که با وجود اعزام وی برگزار نشد و تاریخ جدید محاکمه نیز از سوی قاضی صلواتی اعلام نشده است.

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و پیشتر شعبه ۶ بازپرسی اوین، با وجود ماهیت مسالمت آمیز فعالیت ها تا کنون از تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه و آزادی موقت وی تا صدور و قطعی شدن حکم خودداری کرده اند.

امیر امیرقلی فعال دانشجویی سابق در تاریخ ۱۰ آذرماه سال گذشته بازداشت شد و حدود دو ماه در انفرادی های بند ۲۰۹ اوین و تحت بازجویی بود و پس از پایان بازجویی ها به بند هشت زندان اوین منتقل شد.

اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به رهبری اتهاماتی بود که از سوی بازپرس ناصری در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای اوین به وی تفهیم شد.

به گفته یکی از نزدیکان، اتهام اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی به دلیل شرکت امیر امیرقلی در تجمعات حمایت از کوبانی و اتهام توهین به مقدسات و توهین به رهبری به علت مطالبی بود که در فیسبوک شخصی‌اش به اشتراک گذاشته بود.

امیر امیرقلی پیشتر به دلیل فعالیتهای سیاسی و دانشجویی در سال ۸۷ بازداشت و متعاقب آن از دانشگاه نیز اخراج شد، وی هم اکنون در هشتمین ماه بازداشت در بند هشت زندان اوین نگهداری می شود.

بند هشت در حال حاضر یکی از بدترین بندهای زندان اوین است که تعداد زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی بر خلاف اصل تفکیک جرائم و در ازدحام و بدون کمترین امکانات در آن نگهداری می شوند.

amir amirgholi