اسماعیل خویی

reza amiri

اسماعیل خویی (۹ تیر ۱۳۱۷) شاعر برجسته ایرانی و عضو کانون نویسندگان ایران است. او از یک خانواده آذربایجانی در مشهـد زاده شد. خویی دوره‌های ابتـدائـی و متوسطه را در مشهـد گذراند و درسال ۱۳۳۶ برای ادامـهٔتحصیل به تهران رفت‌. پس از فارغ التحصیل شدن از دانش‌سرای‌عالی به انگلستان رفت و در دانشگاه لندن در رشتهٔ فلسفـه دكترا گرفت.

شعرهای اسماعیل خویی تا كنون به زبان‌های مختلف ازجمله انگلیسی‌، روسی، فرانسه‌، آلمانی، هندی، و اوكراینی ترجمه شده‌اند.

اسماعیل خویی به زبان انگلیسی تسلط دارد و به این زبان نیز فراوان شعر سروده است. نخستین مجموعهٔ شعرهای انگلیسی او با نام «Voice of Exile» نام دارد.

باورهای سیاسی

وی از مخالفین نظام جمهوری اسلامی است و هم اکنون در تبعید خودخواسته زندگی می‌کند. وی در دوران سلطنت محمدرضا شاه پهلوی از طرفداران چریک‌های فدایی خلقبود. او از طرف داران جنبش ملی ماهستیم است و این جنبش آزادی خواه را با سرود های دل پذیر خود حمایت می کنداز جمله مطلوب ترین و معروفترین این سروده ها ربایی ” نان می خواهیم” در حمایت از نهضت حرکت چنبش در نانوایی هاست :

نه آب نه برق رایگان می خواهیم

نه كاخ نه گنج شایگان می خواهیم

نه یك ز هزار آرمان می خواهیم

امروز گرسنه ایم نان می خواهیم
ونیز

ای دشمن مرگدین! بدان ، ما هستیم زنده به امید و آرمان ، ما هستیم

نتوانی امید و آرمان را کشتن: این است که تا به جاودان ما هستیم.

ما زنده ی امید به فردا هستیم. پوینده ی راه آرمان ها هستیم.

می دان و بمیر، ای مرگ آیین! تا هست امید و آرمان، ما هستیم.

ما پیرو فردوسی ی دانا هستیم. از نیروی آرمان توانا هستیم.

این نظم جهان ستیز ایرانی کش خیزد زمیان و همچنان ما هستیم.

ما دشمن مرگ و جنگ و غوغا هستیم. هستیم برای زندگی ، تا هستیم.

ای مرگ پرستان ! هم از این رو ، به یقین، فردای نبودن شما ما هستیم.

در میهن خود ، هر دم و هر جا هستیم. آماده برای رزم فردا هستیم.

امروز بر آنیم که ، با خشم و غریو، اعلام بداریم که هان، ما هستیم!

ما لشگری انبوه و دم افزا هستیم. هم رای و هم اندیش و هم آوا هستیم.

فرداست – اماما! که کرت خواهد کرد پژواک شعار ملتی : ” ما هستیم