تردید از سوی جمهوری خواهان و دمکراتها در خصوص توافق هسته ایی

reza amiri

کنگره امریکابه گزارش پايگاه اينترنتی «اسپيکر»، دموکرات ها نیز سوالاتی درباره توافق هسته ای وین مطرح کرده اند.

این منبع نوشت: پرزیدنت اوباما قاطعانه از توافق هسته ای وین دفاع کرد اما در کنگره، مخالفت نه تنها از سوی جمهوریخواهان بلکه از سوی دموکرات ها نیز بروز کرده است. بسیاری از دموکرات ها سوالات متعددی در رابطه با لغو تحریم ها که ممکن است باعث شود رژیم ایران با پول حاصل از آن به حمایت از تروریسم در منطقه ادامه دهد، مطرح کرده اند.

ویپ استنی هویر، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان می گوید: بدون راستی آزمایی، این توافق بی فایده خواهد بود. راستی آزمایی بسیار مهم و حساس است. بدون راستی آزمایی معنادار و موثر، من نمی توانم از این توافق حمایت کنم. اکنون وظیفه اعضای کنگره است تا روی جزئیات به ویژه با توجه به احتمال سوء استفاده رژیم ایران از ابهامات موجود در توافقنامه کار کند.

آدام شیف، عضو دموکرات کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان می گوید: نگرانی عمده این است که رژیم ایران به تنش آفرینی ادامه دهد. آنها با استفاده از این منابع به تجهیز عناصر نامطلوب در منطقه می پردازند.

استیو اسرائیل، نماینده دموکرات در مجلس نمایندگان نیز گفت: در فصل پاییز،‌ در خصوص توافقنامه رای گیری می شود و وظیفه من است که کلمه کلمه آن را مطالعه کنم تا اطمینان حاصل کنم نگرانی هایم در نظر گرفته شده است. تا آن زمان من را در فهرست مرددها قرار دهید.

دن لیپینسکی، نماینده دیگر دموکرات می گوید: نگرانی عمده من این است که این تزریق پول نقد باعث شود آنها در حمایت خود از تروریسم تقویت شوند. من به نیت رژیم ایران شک دارم و نگرانم که اعتمادمان به آنها برای پایبندی به توافقنامه بیهوده باشد.همچنین نگرانم که یکصد تا یکصد و پنجاه میلیارد دلاری که در نتیجه لغو تحریم ها دریافت می کنند، حمایت آنها از تروریسم، رژیم سوریه و تهدید علیه اسرائیل را بیشتر کند.

الیوت انجل، نماینده دیگر دموکرات می گوید: نگرانی های عمیق درباره مصالحه اخیر که باعث می شود تحریم های تسلیحاتی رژیم ایران لغو شود دارم.

لورتا سانچز، نماینده کالیفرنیا در مجلس نمایندگان نیز می گوید: من همچنان نگران مقاصد رژیم ایران هستم. من به شدت نگرانم که بازرسان دسترسی در هر زمان و در هر مکان به برنامه هسته ای آنها نداشته باشند. ما نباید به هر قیمتی با توافق موافقت کنیم و باید به دقت درباره آن تصمیم گیری کنیم.

براد شرمن، نماینده دیگر می گوید: من فکر می کنم این توافق مانع از دستیابی رژیم ایران به سلاح هسته ای نمی شود.

دونالد نورکراس، نماینده نیوجرسی نیز گفت: من به شدت نگرانم که رژیم ایران موافق ارزش های آمریکا برای صلح نباشد.هر توافقی باید شفاف و قابل راستی آزمایی باشد و در حالی که من از اهداف دولت حمایت می کنم، اما درباره همسویی رژیم ایران با ارزش های آمریکایی درباره صلح تردید دارم.

 

 

کنگره امریکابه گزارش پايگاه اينترنتی «اسپيکر»، دموکرات ها نیز سوالاتی درباره توافق هسته ای وین مطرح کرده اند.

این منبع نوشت: پرزیدنت اوباما قاطعانه از توافق هسته ای وین دفاع کرد اما در کنگره، مخالفت نه تنها از سوی جمهوریخواهان بلکه از سوی دموکرات ها نیز بروز کرده است. بسیاری از دموکرات ها سوالات متعددی در رابطه با لغو تحریم ها که ممکن است باعث شود رژیم ایران با پول حاصل از آن به حمایت از تروریسم در منطقه ادامه دهد، مطرح کرده اند.

ویپ استنی هویر، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان می گوید: بدون راستی آزمایی، این توافق بی فایده خواهد بود. راستی آزمایی بسیار مهم و حساس است. بدون راستی آزمایی معنادار و موثر، من نمی توانم از این توافق حمایت کنم. اکنون وظیفه اعضای کنگره است تا روی جزئیات به ویژه با توجه به احتمال سوء استفاده رژیم ایران از ابهامات موجود در توافقنامه کار کند.

آدام شیف، عضو دموکرات کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان می گوید: نگرانی عمده این است که رژیم ایران به تنش آفرینی ادامه دهد. آنها با استفاده از این منابع به تجهیز عناصر نامطلوب در منطقه می پردازند.

استیو اسرائیل، نماینده دموکرات در مجلس نمایندگان نیز گفت: در فصل پاییز،‌ در خصوص توافقنامه رای گیری می شود و وظیفه من است که کلمه کلمه آن را مطالعه کنم تا اطمینان حاصل کنم نگرانی هایم در نظر گرفته شده است. تا آن زمان من را در فهرست مرددها قرار دهید.

دن لیپینسکی، نماینده دیگر دموکرات می گوید: نگرانی عمده من این است که این تزریق پول نقد باعث شود آنها در حمایت خود از تروریسم تقویت شوند. من به نیت رژیم ایران شک دارم و نگرانم که اعتمادمان به آنها برای پایبندی به توافقنامه بیهوده باشد.همچنین نگرانم که یکصد تا یکصد و پنجاه میلیارد دلاری که در نتیجه لغو تحریم ها دریافت می کنند، حمایت آنها از تروریسم، رژیم سوریه و تهدید علیه اسرائیل را بیشتر کند.

الیوت انجل، نماینده دیگر دموکرات می گوید: نگرانی های عمیق درباره مصالحه اخیر که باعث می شود تحریم های تسلیحاتی رژیم ایران لغو شود دارم.

لورتا سانچز، نماینده کالیفرنیا در مجلس نمایندگان نیز می گوید: من همچنان نگران مقاصد رژیم ایران هستم. من به شدت نگرانم که بازرسان دسترسی در هر زمان و در هر مکان به برنامه هسته ای آنها نداشته باشند. ما نباید به هر قیمتی با توافق موافقت کنیم و باید به دقت درباره آن تصمیم گیری کنیم.

براد شرمن، نماینده دیگر می گوید: من فکر می کنم این توافق مانع از دستیابی رژیم ایران به سلاح هسته ای نمی شود.

دونالد نورکراس، نماینده نیوجرسی نیز گفت: من به شدت نگرانم که رژیم ایران موافق ارزش های آمریکا برای صلح نباشد.هر توافقی باید شفاف و قابل راستی آزمایی باشد و در حالی که من از اهداف دولت حمایت می کنم، اما درباره همسویی رژیم ایران با ارزش های آمریکایی درباره صلح تردید دارم.