کاریکاتور تلخ / بهایی نیوز

reza amiri
کاریکاتور تلخ / بهایی نیوز

پس از گذشت سه روز و ممانعت از دفن یکی از شهروندان بهایی ایران به نام “باجی خانم محمدی فرد” و پس از تهدید به بازداشت و فشار بر خانواده ایشان و ممانعت از دفن وی در گلستان جاوید سنندج ، در نهایت به اجبار ماموران امنیتی ایشان را در شهرستان قروه به خاک سپردند.

پیشتر نیز ماموران امنیتی ایران مانع از دفن شهروندان بهایی در ایران شده بودند.