صدورحکم زندان برای آرام و فواد زندی

     رادیوپارس  ـ بر اساس گزارش رسیده روز ۱۵/۴/۹۴ شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج، آرام و فواد زندی از فعالین کارگری را به ۴ ماه حبس تعزیری محکوم نمود.

          رادیوپارس – به نقل از کمیته هماهنگی، اتهام این دو فعال کارگری در دادنامه، فعالیت های کارگری، شرکت در مراسم های روز جهانی کارگر، روز جهانی زن، شرکت در گل گشت های کارگری و ارتباط با خانواده های فعالین کارگری زندانی ذکر گردیده است.

لازم به ذکر است که نامبردگان در روز ۲۵ فروردین ۹۴ توسط نیروهای اداره اطلاعات در منزل مسکونی شان بازداشت و نزدیک به دو ماه در بازداشت گاه آن اداره تحت بازجویی قرار گرفته و سپس هر یک با وثیقه  ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد گردیدند.

fouad & aram zandi