لیست فعالین سیاسی دربند زندان رجایی‌شهر که دارای احکام اعدام هستند

طبق اخبار رسیده تعدادی از فعالین سیاسی دربند زندان رجایی‌شهر کرج که در سال ۹۲در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه به اعدام محکوم شده‌اند یک لیست ۲۳ نفره متشکل از افراد زیر است که به زودی حکم اعدام آنها اجرا می‌شود.
ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ دستگیری تاریخ تولد وضعیت تاهل
۱ کاوه ویسی ۱۳۸۸ ۱۳۶۳ متاهل
۲ کاوه شریفی ۱۳۸۸ ۱۳۶۴ مجرد
۳ طالب ملکی ۱۳۸۸ ۱۳۶۴ مجرد
۴ بهروز شاه نظری ۱۳۸۸ ۱۳۶۴ مجرد
۵ احمد نصیری ۱۳۹۰ ۱۳۶۰ مجرد
۶ ادریس نعمتی ۱۳۹۰ ۱۳۶۷ مجرد
۷ امید پیوند ۱۳۸۹ ۱۳۶۱ مجرد
۸ فرزاد شاه نظری ۱۳۸۹ ۱۳۶۷ مجرد
۹ شاهد ابراهیمی ۱۳۸۹ ۱۳۶۱ متاهل
۱۰ پوریا محمدی ۱۳۸۸ ۱۳۶۸ مجرد
۱۱ وریا قادری فرد ۱۳۸۸ ۱۳۷۱ مجرد
۱۲ شهرام احمدی ۱۳۸۸ ۱۳۷۰ متاهل
۱۳ بهمن رحیمی ۱۳۸۸ ۱۳۵۷ متاهل
۱۴ یاور رحیمی ۱۳۸۸ ۱۳۶۲ مجرد
۱۵ مختار رحیمی ۱۳۸۸ ۱۳۶۳ متاهل
۱۶ فرزادهنرجو ۱۳۸۸ ۱۳۶۸ مجرد
۱۷ فرشید ناصری ۱۳۸۹ ۱۳۶۸ متاهل
۱۸ احمد صالحی ۱۳۹۰ ۱۳۶۳ متاهل
۱۹ آرش شریفی ۱۳۹۰ ۱۳۷۰ متاهل
۲۰ کیوان کریمی ۱۳۸۹ ۱۳۵۷ متاهل
۲۱ امید محمدی ۱۳۸۹ ۱۳۶۳ مجرد
۲۲ عبدالرحمان سنگالی ۱۳۸۹ ۱۳۵۹ متاهل
۲۳ سیدجمال سیر موسوی ۱۳۸۷ گزارش نشده مجرد

Nooshin Ershadis Foto.