برنامه روز دوشنبه 6 ژوئيه 2015 برابر با 15 تيرماه 1394

سخنرانی مهديس اميری در 29 مين نشست ادواری کميسيون حقوق بشر سازمان ملل

سخنان همنشين بهار در مورد شهر باستانی پالميرا و حمله داعشيان به اين شهر باستانی

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد