فعالیت مختلط زن و مرد در مراکز آموزشی مغایر با اهداف نظام است

ـ رئیس حوزه علمیه اصفهان مدعی شد که فعالیت مختلط زن و مرد در مراکز آموزشی مانند مدارس و دانشگاه ها مغایر با اهداف نظام اسلامی است.

به نقل از ایرنا، آقای حسین مظاهری ادعا کرد: “انسان اگر به محیط نا سالم وارد شود گرچه مرتکب گناه نشود اما تنها به دلیل ورود به این مکان ها در گناه حاضرین شریک است”.

وی با بیان اینکه در جامعه اسلامی محیط های آموزشی باید بر اساس و مبنای برنامه های اسلامی باشد، ادعاکرد: “فعالیت مدرس زن برای آقایان و مدرس مرد برای خانم ها و یا مدیریت مختلط در این مراکز جامعه را غیر اسلامی می کند”.

آقای مظاهری با بیان اینکه خانم ها به تنهایی قادر به مدیریت مراکز آموزشی هستند، ادعا کرد: “نباید در فضاهای آموزشی خانم ها آقایان نقشی داشته باشند”.

وی بر تفکیک جنسیت در دانشگاه ها تاکید کرد و مدعی شد که “تفکیک جنسیت در تعدادی از دانشگاه های استان اصفهان صورت گرفته که این موضوع نقش موثری در افزایش کیفیت آموزشی دانشجویان داشته است”.

وی از وضعیت بازارهای امروز نیز انتقاد کرد و گفت: “وضعیت بعضی از بازارها اسلامی نیست و در مقایسه با بازارهای زمان های گذشته دارای محیط سالم و خوبی نیستند که این مشکل موجب بروز آسیب های اجتماعی می شود”.

raiees hoze elmiyeh qom