عدم پاسخگویی مقامات امنیتی و قضائی نسبت به سرنوشت احمد حزباوی شاعر اهوازی

 

رادیو پارس

احمد حزباوی شاعر اهوازی بعد از ۷۵ روز بازداشت توسط ماموران اداره اطلاعات همچنان خانواده‌اش از محل نگهداریش بدون اطلاع هستند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از فعالان حقوق بشر اهواز، احمد حزباوی فرزند سبهان متولد ۱۳۶۳، متاهل، دارای یک فرزند بنام منتصر ۶ ساله، از اهالی روستای قلعه چنعان شهر اهواز، در روز چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۱۸ در مغازه عطر فروشی‌اش توسط نیروهای اداره اطلاعات دستگیر و به مکان نامعلومی انتقال داده شد.

بازداشت این شاعر عرب اهوازی بدلیل تمجید عملیات “توفان قاطعیت” به رهبری پادشاهی عربی سعودی بود، احمد حزباوی در یک مراسم، شعری در این رابطه خوانده بود که بعد از چند روز توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت شد. شاهدی از ساکنان قلعه چنعان می‌گویند” ماموران لباس شخصی، این شاعر اهوازی را در همان لحظات اولیه و در مقابل انظار مردم مورد ضرب و شتم و تحقیر قرار دادند و در حالی که او را روی زمین می‌کشاندند سوار خودرو کردند”.

خانواده احمد حزباوی با مراجعه به ستاد خبری و دادگاه انقلاب تاکنون از محل بازداشت او اطلاع دریافت نکرده‌اند، و تاکنون با او ملاقاتی نداشتند. احمد حزباوی بعد از بازداشت چند بار با خانواده خود تماس تلفنی داشته ولی خانواده از محل بازداشتش اطلاعی ندارند.