مصاحبه با جناب پرهيزی مسئول سايت سپيده دم

https://soundcloud.com/pishtaz/sparhizi-2015-05-25-17-00-00

گفتگو با مسئول سايت سپيده دم جناب پرهيزی در مورد کليپ جديدش به نام بمب يواشکی!

دیدگاهتان را بنویسید